Bij LoopbaanFit stellen we ons een wereld voor waarin LOB als een rode draad door het onderwijs loopt, waarbij de leerling eigenaar is en de school in beweging.

LOOPBAANFIT ZIJN BETEKENT DAT...

  

 

DE LEERLING

  • snapt wat LOB is en waarom het belangrijk is.
  • continu actief keuzes maakt voor zijn toekomst.
  • LOB overal en altijd vorm kan geven.

DE SCHOOL

  • LOB kan aanbieden via een betaalbare aanpak.
  • iedereen in en om de organisatie in beweging krijgt.

LOB

  • overal in het onderwijs is.
  • vakoverstijgend en methode onafhankelijk is.
  • de dagelijkse praktijk en de les met elkaar verbindt.

HERKEN JE DIT?

 

Hoewel elke school het belang van LOB inziet, blijft het vormgeven in de praktijk een grote uitdaging.

Decanen, mentoren en leraren zijn steeds vaker goed getraind in het voeren van loopbaangesprekken met leerlingen. Maar pas na de training begint het echt. In de praktijk blijft het lastig om de kennis dagelijks toe te passen. Laagdrempelige en concrete handvatten helpen hierbij.

DAAROM LOOPBAANFIT!

  

 

LoopbaanFit is een visie die vorm krijgt in de praktijk. Het maakt de leerling eigenaar van zijn loopbaan en brengt de hele school in beweging. Zo maken we iedereen fit: LoopbaanFit.

LOB, SLB en burgerschap: Allen zijn gericht op de toekomst. De leerling kiest zelf voor zijn toekomst door bijvoorbeeld een keuze voor profiel, opleiding of beroep. Deze keuzes bepalen waar de leerling uiteindelijk terecht komt en zijn dus belangrijk voor zijn leven. Keuzes maken is alleen niet altijd even makkelijk, maar gelukkig kun je leren kiezen.

In kiezen kun je namelijk beter worden door veel te oefenen; net als met sport! Door regelmatig sporten word je beter en fitter. Dat geldt ook voor keuzes maken. Het hoeft niet lang te duren en is ook niet moeilijk, als je maar blijft oefenen. LoopbaanFit brengt de leerling, school en ouders in beweging en maakt iedereen fit om keuzes te maken voor de toekomst.

ZO WORDT IEDEREEN LOOPBAANFIT

  

 

LoopbaanFit bestaat uit twee onderdelen, een online loopbaandossier en personal workouts. Deze maken iedereen in en om jouw school LoopbaanFit.

  • Het online loopbaandossier helpt leerlingen/studenten om hun ervaringen vast te leggen en daarop te reflecteren. Deze innovatieve app werkt op pc, tablet en mobiel.
  • De personal workouts zijn er voor leerlingen/studenten, leraren, mentoren, decanen en ouders. Ze stimuleren en adviseren je in 2 minuten om de leerling/student aan te zetten tot actie voor hun loopbaan. Deze e-learnings werken op pc, tablet en mobiel.

VOOR WIE IS LOOPBAANFIT?

 

Iedereen in en om de school heeft een andere rol in LOB

WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD

 

Herhaling is de kern van LoopbaanFit. Fit worden doe je namelijk niet in een keer: daarvoor moet je blijven trainen. Dit basisidee van LoopbaanFit komt voort uit wetenschappelijk onderzoek. Zo gebruiken we de wetenschappelijke uitgangspunten van o.a. Loopbaanleren en Breinleren. De wetenschap heeft ook de inhoud en het ontwerp van ons online loopbaandossier en de workouts geïnspireerd. Specifiek daar waar het gaat om het bevorderen van het gebruik door de toegankelijkheid, een spelement, autonomie en ondersteuning.

OVER ONS

 

LoopbaanFit is een initiatief van Loopbaangroep. Prof. Dr. Marinka Kuijpers is medeoprichter van Loopbaangroep. Haar wetenschappelijk onderzoek naar de vijf loopbaancompetenties en de methode waarop je deze bij mensen ontwikkelt, zijn het uitgangspunt van Loopbaangroep. Dit vind je terug in LoopbaanFit en natuurlijk ook in alle andere oplossingen, trainingen encoaching waarmee Loopbaangroep mensen en organisaties versterkt op het gebied van loopbanen. Loopbaangroep heeft een sterke focus op de onderwijsmarkt, maar de aanpak is inmiddels ook beschikbaar voor overheid en bedrijfsleven. Ga naar www.loopbaangroep.nl voor meer informatie.