WETENSCHAPPELIJKE UITGANGSPUNTEN

  

 

Herhaling is de kern van LoopbaanFit. Fit worden doe je namelijk niet in één keer: daarvoor moet je blijven trainen. Dit basisidee van LoopbaanFit komt voort uit wetenschappelijk onderzoek.

LOOPBAANLEREN

Loopbaanleren is het inzetten van je loopbaancompetenties. Deze ontwikkel je in een loopbaanleeromgeving. Een loopbaanleeromgeving is een omgeving die zowel bestaat binnen als buiten de school. Loopbaanleren is dus overal en altijd. Voor de ontwikkeling van keuzecapaciteit zijn loopbaancompetenties nodig. De ontwikkeling van keuzecapaciteit vindt plaats wanneer leerlingen reflecteren op belangrijke ervaringen. Dit blijkt lastig te zijn voor leerlingen. Het ontwikkelproces gaat daarom vaak in kleine stapjes. Echter, veel kleine stapjes leiden tot een zichtbare grote ontwikkeling.

  

 

BREINLEREN

Oefening baart kunst en dat is te zien in het brein. Gedurende het leven ontwikkelt het brein zich op basis van de ervaringen die iemand opdoet. Dit heet ook wel ‘neuroplasticiteit’. Tijdens dit proces worden nieuwe verbindingen gemaakt tussen hersencellen en worden oudere verbindingen versterkt. Door oefening en training intensiveren wij het proces van neuroplasticiteit. Met andere woorden: hoe meer wij oefenen met een bepaalde taak, hoe beter de ontwikkeling van hersenverbindingen. Daardoor worden we uiteindelijk weer beter in het uitvoeren van die taak. Zodoende worden initieel moeilijke taken steeds makkelijker voor ons.

Kortom, herhaling is essentieel voor je loopbaanontwikkeling. Door herhaling worden er op fysiologisch gebied meer hersenverbindingen gemaakt, word je bekwaam in de loopbaancompetenties en maak je betere keuzes.

TOEGANKELIJKHEID

Toegankelijkheid en gemak hangen nauw samen – we willen tijd en moeite besparen. Dat zorgt voor een positieve impact op de tevredenheid van de gebruiker. Het zorgt ervoor dat een gebruiker sneller geneigd is een product vaker te gebruiken wanneer het (eerste) gebruik een tevreden gevoel heeft achtergelaten.

  

 

SPEL ELEMENT

Het toevoegen van een spelelement in een leeromgeving wordt ook wel gamification genoemd. Doordat gamification gebruikmaakt van de denkwijze kenmerkend voor games, heeft het de potentie om mensen te betrekken, motiveren en activeren. Uit onderzoek weten we dat gamified leermiddelen een positief effect hebben op leeruitkomsten, leerling betrokkenheid en deelname. Bovendien is er bekend dat sociale elementen (ook wel ‘multi-player’) in een spel meer motivatie opwekken dan ‘single-player’ elementen.

  

 

AUTONOMIE

Motivatie is de drijfveer achter bijna al ons gedrag. Het beste gedrag vertonen we wanneer er sprake is van autonomie. Autonomie stimuleert namelijk motivatie met als gevolg dat we geconcentreerder zijn en beter gaan werken. Deze autonome benadering creëer je door leerlingen te laten werken op hun eigen moment en eigen manier.

  

 

ONDERSTEUNING

Een goede uitvoering van een nieuw curriculair onderdeel, zoals LOB, vraagt om ondersteuning. Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat een nieuw curriculair onderdeel alleen volledig ingebed kan worden op een school, wanneer er sprake is van curriculaire uitwerking, toetsing en beoordeling, professionalisering en uitbreiding van leermiddelen.